DANSK | ENGLISH | SVENSKA
 

  •  Hög kvalitet och
     
     bra smak - alltid!

Våra kunder

CPF levererar till tre huvudgrupper ... 

Industri 
Vi ger tillverkaren en mängd olika ingredienser, speciellt framtagen för specifik produktion. 

Grossister
 
Vi utvecklar och säljer produkter under CP varumärke och vårt eget varumärke "Kitchen Joy".

Handel 
Vi säljer våra produkter direkt tillstormarknader, och vi utvecklar och ger kunderna produkter till deras eget varumärke. Vi har ett team som arbetar med vart och ett av dessa områden för att säkerställa hög kvalitet och service till allavåra kunder. 

Det innebär att vi kan ... 

• Förstå varje kunds verksamhet 
• Utveckla produkter som passar varje kund 
• Ha kontroll över alla led i produktionen